ik sta je

terzijde

✅gespecialiseerd in 14 rechtsgebieden

 Stel je juridische vraag:

✅je krijgt dezelfde dag antwoord

Algemene voorwaarden

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het arbeidsrecht. Of het nu gaat om:
 

✅ opstellen van algemene voorwaarden voor allerlei verschillende branches; 
✅ verschillende soorten voorwaarden: leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden, inkoopvoorwaarden etc.; 
✅ al gehanteerde voorwaarden checken en waar nodig aanvullen; 
✅ uitleg geven bij algemene voorwaarden van je wederpartij; 
✅ adviseren op welke wijze je je voorwaarden op de juiste wijze van toepassing moet verklaren; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het arbeidsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het arbeidsrecht. Of het nu gaat om:

✅ opstarten ontslagtrajecten en het voeren van ontslagprocedures; 
✅ advies bij flexibele arbeidscontracten zoals 0 uren contract en min max contract; 
✅ advies inzake wetswijzigingen van 1 januari en 1 juli 2015;
✅ proeftijd; 
✅ concurrentiebeding, uitzendbeding etc.; 
✅ geen werk toch loon?; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het arbeidsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Bedrijfsovername

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van bedrijfsovernames. Of het nu gaat om:

✅ adviseren hoe je de spullen ofwel activa en passiva van een bedrijf overneemt; 
✅ adviseren hoe je de aandelen van een bedrijf overneemt; 
✅ opstellen relevante documenten zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring, voorlopige koopovereenkomst etc;
✅ advies bij onderhandelingen;
✅ geheimhouding, exclusiviteit en andere bedingen;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over bedrijfsovernames, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Contracten- en Verbintenissenrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het contracten- en verbintenissenrecht. Of het nu gaat om:

✅ opstellen van allerhande contracten; 
✅ bestaande contracten checken en de inhoud toelichten; 
✅ adviseren of sprake is van contractbreuk en of je een contract kunt opzeggen of ontbinden, en zo ja, wat de gevolgen zijn; 
✅ adviseren wat je positie is als je wordt beschuldigd van contractbreuk; 
✅ aansprakelijkheid en schadevergoeding; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het contracten- en verbintenissenrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Faillissementsrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het faillissementsrecht. Of het nu gaat om:

✅ advies bij aansprakelijk als bestuurder voor de schulden in het faillissement; 
✅ mijn bedrijf zit in financiële moeilijkheden, zijn er nog oplossingen?; 
✅ wat kost juridische hulp voor bedrijven in moeilijkheden?; 
✅ mijn debiteur betaalt niet (op tijd), wat kan ik doen?; 
✅ waarom is de Belastingdienst preferent aan andere crediteuren?; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het faillissementsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Handelsnaamrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het handelsnaamrecht. Of het nu gaat om:

✅ uitleggen wanneer een bepaalde handelsnaam toegestaan is; 
✅ juridisch advies geven in een conflict over op elkaar lijkende bedrijfsnamen; 
✅ bijstand in een juridische procedure inzake handelsnamen; 
✅ informeren hoe handelsnaamrechten ontstaan;
✅ beschermen van je handelsnaam;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het handelsnaamrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het huurrecht. Of het nu gaat om:

✅ checken van voorgelegd huurcontract en de inhoud toelichten; 
✅ huur beëindigen: opzeggen, ontbinden, ontruimen en indeplaatsstelling, zowel vanuit verhuurder als huurder; 
✅ huurprijzen: huurverhogingen, huurprijsherziening en servicekosten; 
✅ huuronderhoud: wiens initiatief en wiens rekening; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het huurrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het incassorecht. Of het nu gaat om:

✅ debiteurenbewaking; 
✅ het innen van openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten; 
✅ het bemiddelen met leveranciers; 
✅ het voeren van incassoprocedures; 
✅ bulk incasso; 
✅ na incassering direct uw geld; 
✅ vorderingen buitenland; 
✅ gerechtelijke procedures over geldvorderingen hoger dan € 25.000;
✅ het tot zekerheid van je vordering conservatoir beslag laten leggen op vermogensbestanddelen;
✅ het faillissement van je debiteur aanvragen;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over incassozaken, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van mediation. Of het nu gaat om:

✅ advies bij mediation;

✅ begeleiden van mediations; 
✅ scheidingen;
✅ arbeidsconflicten;
✅ familieconflicten;
✅ burenruzies;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over mediation, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Ondernemingsrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het ondernemingsrecht. Of het nu gaat om:

✅ uitleg kenmerken verschillende rechtsvormen; 
✅ onderneming oprichten - welke rechtsvorm moet ik kiezen?; 
✅ noodzakelijke contracten voor bedrijfsvoering; 
✅ opstellen van contract voor een vof, cv of maatschap, samenwerkingsovereenkomst; 
✅ concept statuten of aandeelhoudersovereenkomst voor een BV; 
✅ de lopende onderneming: uitbreiden en samenwerking aangaan maar ook conflicten oplossen; 
✅ adviseren bij onenigheid tussen vennoten in een vof, cv of maatschap of tussen bestuurders en/of aandeelhouders; 
✅ waar moet een contract aan voldoen?; 
✅ mijn factuur wordt niet betaald, kan ik nu beslag laten leggen?; 
✅ waarom een advocaat bij fusie/overname?; 
✅ ik heb een webshop, moet ik ook algemene voorwaarden hebben?; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het ondernemingsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Onroerend Goedrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het onroerend goedrecht. Of het nu gaat om:

✅ wat is een verborgen gebrek?; 
✅ welke zaken kunnen onder de ontbindende voorwaarden vallen?; 
✅ hoeveel dagen bedenktijd heb ik?; 
✅ waar kan ik een klacht over de notaris indienen?; 
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het onroerend goedrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het strafrecht. Of het nu gaat om: 

✅ er sprake is van handelen of nalaten van iemand die werkzaam is voor de rechtspersoon; 
✅ de strafbare gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon; 
✅ de strafbare gedraging heeft een voordeel voor de rechtspersoon opgeleverd; 
✅ de rechtspersoon had beschikkingsmacht over de gedraging (hieronder valt ook het niet betrachten van voldoende zorg);
✅ advies bij imagoschade;
✅ verhalen van imagoschade;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het strafrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Verzekeringsrecht

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het verzekeringsrecht. Of het nu gaat om:

✅ adviseren over de lopende verzekeringen van je bedrijf (inzagerecht); 
✅ uitleg van polissen en bijbehorende voorwaarden; 
✅ communiceren met je verzekeraar en of assurantietussenpersoon indien geen dekking wordt verleend nadat schade is voorgevallen; 
✅ schikkingsonderhandelingen voeren en - indien noodzakelijk - procederen indien je er samen met je verzekeraar niet uitkomt;
✅ enz.

Als je een vraag hebt over het verzekeringsrecht, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.

Zakelijk aansprakelijk

Created with Sketch.

Mijn rechtenstudenten weten de weg in de regels van het aansprakelijkheidsrecht. Of het nu gaat om:

✅ het opstellen van en vervolgens adviseren over de uitrol van een privacybeleid voor je organisatie;
✅ advisering over de omgang met gegevens van zieke werknemers;
✅ het adviseren over of opstellen van goede verwerkersovereenkomsten (zoals met uw IT-leveranciers);
✅ incident response bij (vermoedelijke) datalekken; 
✅ het adviseren over en maken van goede afspraken met alle partijen waarmee u gegevens uitwisselt (bijv. ketenpartners in de zorg of partijen betrokken bij de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst);
✅ advisering over inzageverzoeken of andere rechten van betrokkenen (bijv. door patiënten of medewerkers); 
✅ adviseren over internationale gegevensuitwisselingen (bijv. met toeleveranciers of binnen uw concern);
✅ het bijstaan in juridische procedures, bijvoorbeeld wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreedt, bij een geschil met de betrokkene van wie u gegevens verwerkt (zoals een klant of een personeelslid) of bij andere privacygeschillen;
✅ het adviseren over en meedenken bij de privacyaspecten rondom de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
✅ enz.

Als je een vraag hebt over zakelijk aansprakelijkheid, aarzel dan niet om mij telefonisch, per e-mail of via de Live Chat te contacteren.